Registration

Registration through this form is mandatory for Slovak citizens only. Foreign visitors of TechMatch Slovakia 2015 can register at techmatch@designfactory.sk. Please indicate days of your participation (October 14 – 16), name, company name, phone number, company identification number.

Media accreditation: press@sbagency.sk

Podujatie TechMatch Slovakia 2015 je pre širokú verejnosť (študenti univerzít, členovia startupovej komunity, absolventi vysokých škôl, vedátori, nezamestnaní, všetci tí, ktorí premýšľajú nad začatím podnikania) prístupné od stredy 14.10.2015 do piatka 16.10.2015. Je potrebné sa individuálne registrovať a zaznačiť dni, ktorých sa chcete zúčastniť.  Účasť na podujatí je bezplatná po vyplnení registrácie a súhlase s priloženým vyhlásením. Pri vstupe na podujatie je potrebné predložiť vytlačenú vstupenku, podpísané vyhlásenie prijímateľa štátnej pomoci a žiadosť o poskytnutie podpory, ktoré sa Vám automaticky vygenerujú po odoslaní prihlášky.

Podnikateľ (FO alebo PO), pošlite email na techmatch@designfactory.sk (Meno, priezvisko, názov spoločnosti, IČO, telefónne číslo) a dni, ktorých sa chcete zúčastniť. Samotná registrácia právnických osôb bude každý deň na mieste.

Akreditácia pre média: press@sbagency.sk

  • Bankové spojenie pre účel evidencie štátnej pomoci

    (nepovinné údaje)
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.